Конспекти уроків та презентації до уроків

Тема: "Розв'язування лінійних нерівностей з однією змінною"

конспект


Тема  "Добуток різниці двох виразів на їх суму. Використання  формули скороченого множення для розв'язування рівнянь, спрощення виразів, обчислення"

конспектпрезентація

Тема "Формули скороченого множення. Добуток різниці двох виразів на їх суму"

конспектпрезентація


Тема "Рівняння з модулем" 6 клас  

https://docs.google.com/document/d/1JWpihKtOjl4uAm7SfD2vES4YCqEYz3Ixevn_8obSlWU/edit?usp=sharingГра з математики  та інформатики "Найрозумніший"

 http://www.calameo.com/read/002880701f1f3159d513d

 http://www.calameo.com/books/002880701f1f3159d513d

 

Тема "Квадратна нерівність" 


Тема:Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції

Мета: 1) знати означення пропорції; властивості пропорції; знати правила знаходження невідомого члена пропорції;
2)  вміти знаходити невідомий член прпоорції4
3) розвивати логічне мислення;
4) виховувати культуру поведінки.
Тип уроку: комбінований
Обладнання: зошити, лист оцінювання, проектор, екран
Хід уроку
І.  Організаційний момент
ІІ.  Перевірка домашнього завдання
№ 669
}  а)  9:27=3:12;    27   неправильна (1бал)
}   б)  3,5:0,5=21:3;    21        ; 10,5=10,5 – правильна (1бал)
}  в)   35:1,05=2:0,06;       правильна (2 бали)
}   г)     правильна (2 бали)
Актуалізація опорних знань
1.    Що називається пропорцією?
2.    Як читається пропорція ?
3.    Назвіть крайні члени пропорції
4.    Назвіть середні члени пропорції
5.    Сформулюйте основну властивість пропорції
6.    Знайдіть невідомий член пропорції
Перевірка теоретичного матеріалу (вставити пропущені слова)
1.    Пропорцією називається рівність двох відношень;
2.     Пропорція a : b=с : d  читається :  a так відноситься до b як с  до d ;
3.    Крайні члени пропорції 9:27=3:12- 9 і 12;
4.    Середні члени пропорції  3,5:0,5=21:3-0,5 і 21 ;
5.    У правильній пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів ;
6.     Знайдіть невідомий член пропорції
      10 : 2=15 : ? 3        
ІІІ.  Мотивація
·       Як ви знаходили невідомий член пропорції?
·       Чи хочете ви дізнатися, як швидше знаходити невідомі члени пропорції?
·       Як позначаються невідомі числа?
·       То як можна записати дану пропорцію
·       Що називається рівністю, яка містить невідоме?
·       Чи зможете ви сформулювати тему нашого сьогоднішнього уроку?
«Розв’язування рівнянь на основі властивості пропорції»
Що є метою нашого уроку?
ІV.  Пояснення нового матеріалу
 - невідомий крайній член пропорції
Дана пропорція правильна, значить повинна виконуватися основна властивість пропорції
10 : 2 = 15 : x – невідомий крайній член пропорції
10 · x = 2 · 15
10 · x = 30 – добуток середніх членів пропорції
 x = 30 : 10 - відомий крайній член пропорції
 x = 3
Щоб знайти невідомий крайній член пропорції треба добуток середніх членів поділити на відомий крайній
Спробуйте вивести правило для знаходження невідомого середнього члена пропорції.
Щоб знайти невідомий крайній член пропорції треба добуток середніх членів поділити на відомий крайній
V.Розв’язування вправ
№ 670, № 672(б,в,г,д)
VІ. Висновки уроку
1.    Яку тему вивчали на уроці?
2.    Яку мету ставили?
3.    Як знайти невідомий крайній член пропорції?
4.    Як знайти невідомий середній член пропорції?
5.    Як розв’язати рівняння за допомогою основної властивості пропорції?
VІІ. Оцінювання
Д.З.
Робота на уроці
Середній бал
VІІІ. Домашнє завдання
}  П.23 Вивчити правила                                                   (2 б)
}  П.23 Вивчити правила, №671                                       (1б,2б, 2б)
}  П.23 Вивчити правила, №673                                       (2б,1б,2б)

Тема: Пряма пропорційна залежність. Розв’язування задач

https://drive.google.com/file/d/0B1A4c4ge6vYYUkRxYkhxdUlvWlk/edit?usp=sharing

Мета:  знати означення прямої пропорційної залежності;алгоритм розв’язування задач на пряму пропорційну залежність;вміти розв’язувати задачі на пряму пропорційну залежність;розвивати навички обчислень;виховувати інтерес до математики.
Тип уроку : комбінований
Обладнання : робочий лист, проектор, екран
Хід уроку
І Організаційний момент ( рефлексія)
Дзвоник  щойно пролунав,
Нас до класу він зібрав –
Труд наш знову починаєм,
Тож успіхів побажаєм!
Атмосфера розуміння
Хай сусідить із умінням!
Ну ж усміхнімось
І до справ своїх берімось!
Перевірте  готовність робочих місць. На партах у кожного з вас є робочий лист . У ньому є таблиця оцінювання та завдання, які ми будемо розв’язувати протягом уроку.
ІІ Актуалізація опорних знань. Перевірка домашнього завдання
1.   Яку тему вивчали на попередньому уроці?
2.   Що наз. прямою пропорційною залежністю?
3.   Що використовується для розв’язання задач на пряму пропорційну залежність?
4.   Як знайти невідомий крайній член пропорції?
5.   Як знайти невідомий середній член пропорції?

Перевіримо домашнє завдання. Домашнє завдання складається з двох частин теоретичної(правила) та практичної(задачі). Теоретичну частину перевіримо за допомогою математичної розминки. Відкрийте зошити, запишіть число, класна робота.

Математична розминка

1. Залежність двох величин називають прямою пропорційною, якщо при збільшенні ( зменшенні) однієї величини у кілька разів у ________ разів збільшується (зменшується) інша величина.
2. Якщо дві величини є прямо пропорційними, то відношення значень однієї величини _________ відношенню відповідних значень іншої величини.
3. Щоб знайти крайній член пропорції, потрібно добуток її _________ членів поділити на відомий _________ член.
4. Щоб знайти середній член пропорції, потрібно добуток її _________  членів поділити на відомий _________ член.

Поміняйтеся зошитами та перевірте результати математичної розминки.  Кожна правильна відповідь – 1 бал
1.  стільки ж
2.   дорівнює
3.   середніх,  крайній
4.   крайніх,  середній

Хто вивчив всі правила, хто отримав 4 бали, 3 бали, 2 бали, 1 бал?
Перевіримо практичну частину домашнього завдання

Перевірка домашнього завдання
№ 691
 
  
 
Відповідь: 4 хв       (2 бали)
 № 695
 
Відповідь: 40 т        (3 бали)
№ 697
Відповідь : 84 км        (3 бали)
Поставте відповідну кількість балів за кожну задачу та кількість балів за домашнє завдання. Обміняйтеся зошитами поставте бали до таблиці оцінювання в колонку домашнє завдання. Хто отримав 12 балів, 11 балів, …
Мотивація
1.   Чому не всі отримали 12 балів?
2.   А що треба зробити, щоб отримати 12 балів?
3.   Що треба знати?
4.   Що треба вміти?
5.   Для чого потрібно вміти розв’язувати задачі на пряму пропорційну залежність?
Якою буде тема нашого сьогоднішнього уроку?
Пряма пропорційна залежність . Розв’язування задач
Пригадаємо алгоритм розв’язування задач на пряму пропорційну залежність
1.   Скласти короткий запис задачі.
2.   Визначити чи пряма пропорційність.
3.   Скласти пропорцію.
4.   Знайти невідомий член пропорції.
Тож для правильного розв’язування задач вам треба вміти виконувати дії з числами та величинами.
Усний рахунок
1.

2. Округліть  число   1,375  до десятих, сотих, цілих
3.  Скільки в 1 метрі  сантиметрів?
       Скільки в 1 кілометрі  метрів?
       Скільки в 1 кілометрі  сантиметрів?
ІІІ Розв’язування задач
Я знаю, що дівчата у вашому класі полюбляють готувати, тож пропоную вам розв’язати таку задачу:
№1. Для приготування 1 кг торта потрібно взяти 500г цукру. Скільки потрібно цукру, щоб приготувати 3кг торта?
1кг – 500г
3кг – x г
Ще раз пригадаємо алгоритм розв’язання задачі.
№ 689
Фізкультхвилинка
№123
Відстань між двома пунктами на місцевості дорівнює 405 км, а на карті – 5,4 см. Знайдіть масштаб карти.
1.   Сформулюйте алгоритм розв’язування задачі на пряму пропорційну залежність.
2.   Чи навчилися ви розв’язувати задачі на пряму пропорційність?
3.   Перевіримо ваші знання на самостійній роботі
IV Самостійна робота за рівнями
І варіант
ІІ варіант
Початковий рівень (3 бали)
Складіть пропорцію за умовою задачі:
Маса 9 однакових ящиків дорівнює 24 кг. Знайдіть масу 39 таких самих ящиків
Складіть пропорцію за умовою задачі:
Маса 8 однакових деталей дорівнює 18 кг. Знайдіть масу 28 таких самих деталей.
Середній рівень (6 балів)
З 600 кг макулатури отримали 182 кг паперу. Скільки макулатури треба, щоб отримати  91 кг паперу?
З 200 кг картоплі отримали 36 кг крохмалю. Скільки треба картоплі, щоб отримати 72 кг крохмалю?
Достатній рівень (9 балів)
Відстань між двома містами на місцевості дорівнює 270 км, а на карті – 4,5 см. Знайдіть масштаб карти.
Відстань між двома пунктами на місцевості дорівнює 195 км, а на карті – 6,5 см. Знайдіть масштаб карти.
Високий рівень (12 балів)
№706. Відповідь округліть до цілих.
№706. Відповідь округліть до цілих.

Перевірка самостійної роботи( самоперевірка )
І варіант
Початковий рівень (3 б)
39 : 9 = х : 24
Середній рівень (6 б)
300 кг
Достатній рівень (9 б)
1 : 6000000
Високий рівень  (12 б)
ІІ варіант
Початковий рівень (3 б)
28 :8 = х : 18
Середній рівень (6 б)
400 кг
Достатній рівень (9 б)
1 : 3000000
Високий рівень  (12 б)

Оцінювання. Виведення середнього балу за роботу на уроці.
V Підведення підсумків уроку
1.   Що ви повинні були зробити на уроці?
2.   Чому ви навчилися на уроці?
3.   Який ваш емоційний стан наприкінці уроку?
4.   Чи задоволені ви уроком?
VI Домашнє завдання
   Початковий рівень: п.23,24 повторити правила;
   Середній рівень: п.23,24 повторити правила; №692;
   Достатній рівень: п.23,24 повторити правила; №694(3 бали);
   Високий рівень: п.23,24 повторити правила, №694, скласти задачу на пряму пропорційну  залежність.


 

Немає коментарів:

Дописати коментар